Terrassen

UWV ‘ontmoedigt’ zoektocht naar werk in horeca en reiswereld

Nieuws

De uitbraak van COVID-19 heeft de arbeidsmarkt flink opgeschud en daardoor is het op dit moment voor 54 beroepsgroepen lastig om werk te vinden, stelt het UWV in een donderdag verschenen publicatie. Zo was de kans op het vinden van een baan in de horeca voor de crisis nog groot, maar inmiddels is het tegendeel waar. Hetzelfde geldt voor de reisbranche en in die sector nam het aantal banen ook voor deze crisis al af.

Volgens het UWV helpt het werkzoekenden om te weten in welke beroepen er onvoldoende baankansen zijn. Ook omdat de werkloosheid naar verwachting dit jaar flink oploopt als de steunmaatregelen worden afgebouwd.

In de ruim vijftig beroepen die het UWV noemt, zijn er verhoudingsgewijs veel werkzoekenden per vacature. “Als het na een tijdje niet lukt om werk te vinden, is het verstandiger om je horizon te verbreden en tijd en energie te stoppen in kansrijkere functies, want die zijn er nog genoeg”, adviseert het UWV.

Behalve de horeca en reisbranche zijn volgens het uitvoeringsinstituut onder andere commerciƫle beroepen, zoals in de reclamewereld, werken in sportclubs en de non-fooddetailhandel, minder kansrijk als gevolg van de coronacrisis.

In administratieve beroepen neemt het aantal banen al langere tijd af. Dat komt bijvoorbeeld door digitalisering. Maar ook in welzijnswerk zijn de kansen beperkt. “Er zijn veel sociaal werkers werkloos.” Hetzelfde geldt voor activiteitenbegeleiders. In die sector is vooral sprake van een mismatch, stelt het UWV. Want er is bijvoorbeeld wel behoefte aan mensen met kennis van bepaalde doelgroepen, zodat zij kunnen doorverwijzen.

Ten slotte zijn er ondanks de coronacrisis ook kansrijke beroepen. “Zoals in de zorg, het onderwijs, in de techniek en bij de overheid.”

Bron: NU.nl